SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2007.
OPĆINA DOBRINJ
34

34.

Na temelju članka 35. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/05), članka 12. i 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 15. sjednici održanoj 27. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete

Članak 1.

Ovom se odlukom uređuju uvjeti i način ostvarivanja prava na dar za novorođeno dijete, te postupak ostvarivanja ovoga prava.

Članak 2.

Dar za novorođeno dijete u smislu ove odluke je novčani iznos na koji imaju pravo roditelji:

1. djeteta rođenoga nakon 1. siječnja 2007. godine,

2. koji su državljani Republike Hrvatske, s uvjetom:

- da jedan roditelj ima neprekidno prebivalište i boravište na području Općine Dobrinj najmanje 10 (deset) godina prije djetetova rođenja, ili

- da jedan roditelj ima neprekidno prebivalište i boravište na području otoka Krka najmanje 10 (deset) godina prije djetetova rođenja te prebivalište i boravište na području općine Dobrinj najmanje 6 (šest) mjeseci prije djetetova rođenja,

- da dijete ima prebivalište i boravište na području općine Dobrinj od rođenja.

Članak 3.

Novčani iznos dara za novorođeno dijete ovisi o broju djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu.

Visinu iznosa dara za novorođeno dijete utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj svojim zaključkom.

Članak 4.

Zahtjev za ostvarivanje prava na dar za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj u roku od 6 (šest) mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev.

Uz zahtjev se moraju priložiti dokazi o državljanstvu, prebivalištu odnosno boravištu te broju djece podnositelja zahtjeva, skladno članku 2. ove Odluke.

Upravni odjel, koji odlučuje o zahtjevu roditelja, prema potrebi, može zahtijevati i druge dokaze.

Članak 5.

Dar za novorođeno dijete isplatit će se roditelju podnositelju zahtjeva u jednokratnom iznosu.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/15

Ur. broj: 2141-04-07-01-2

Dobrinj, 27. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=513&mjesto=51514&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr