SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 30. Petak, 3. kolovoza 2007.
OPĆINA DOBRINJ
33

33.

Na temelju članak 31. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/04 i 178/ 04), članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članaka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 15. sjednici, održanoj dana 27. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom
doprinosu (»Službene novine« broj 34/04, 23/06,
35/06, 37/06 i 51/06)

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/04, 23/06, 35/06, 37/06 i 51/06) članak 9. stavak 1. podstavak 2. točka 2. mijenja se na način da umjesto »97,00 kn/m3« ima stajati »80,00 kn/ m3«, umjesto »15,00 kn/m3« ima stajati »10,00 kn/m3«, umjesto »27,12 kn/m3« ima stajati »22,12« kn/m3«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/15

Ur. broj: 2141-04-07-01-3

Dobrinj, 27. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=513&mjesto=51514&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr