SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA KOSTRENA
27

27.

Na temelju članka 35. stavka 4. i 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, u pravnoj stvari promjene statusa javnog dobra u K.O. Kostrena - Lucija, na sjednici održanoj 23. srpnja 2007. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da je nekretnina k.č. broj 2524 K.O. Kostrena - Lucija, izgubila značaj dobra u općoj uporabi, te predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište u naselju Žuknica.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda u Rijeci, provest će u zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na nekretnini iz točke 1. ove Odluke brisati javno dobro i kao vlasnika iste upisati Općinu Kostrena.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-34

Kostrena, 23. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr