SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA KOSTRENA
25

25.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02 i 04/ 06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 23. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Za članove Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (u nastavku Povjerenstvo) imenuju se:

1. Miroslav Uljan - predsjednik

2. Sanjin Vrkić - član

3. Edgar Margan - član

4. Željko Arbanas - član

5. dr. sc. Darko Glažar - član.

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su člankom 38. točka 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 3.

Sredstva za rad Povjerenstva osigurat će se u Proračunu Općine Kostrena.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju i imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (»Službene novine« PGŽ broj 14/02).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-32

Kostrena, 23. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr