SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from Baska 2602..2602

35.

Temeljem članka 49. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01- vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 44. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 03/06), Općinsko poglavarstvo Općine Baška, na sjednici održanoj 13. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog
poglavarstva Općine Baška

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog poglavarstva Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 09/06 i 22/06) članak 3. mijenja se i glasi:

»Članovi Poglavarstva zaduženi su za jedan ili više određenih resora iz djelokruga Općine i to, uvažavajući posebnosti prostora, kako slijedi:

1. za prostorno uređenje, graditeljstvo, zdravstvo i socijalnu skrb,

2. za proračun, turizam, kulturu i suradnju s udrugama,

3. za ugostiteljstvo i zaštitu okoliša,

4. za djelatnosti vezane uz luku i more, ribarstvo, stočarstvo, lovstvo i zemljoradnju,

5. za komunalne djelatnosti, upravljanje nekretninama u vlasništvu Općine, obrazovanje, sport i tehničku kulturu.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/19

Ur. broj: 2142-03-07-2

Baška, 13. srpnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

Prof. dr. sc. Milivoj Dujmović, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr