SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
43

43.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 37. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2007. godine donijelo je

II. DOPUNU PLANA
upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu

I.

Na pomorskom dobru na području Grada Novi Vinodolski Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu dopunjuje se sa sljedećim djelatnostima sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

NOVI VINODOLSKI

Naziv lokacije

br. lok.

k.č.
k.o.

djelatnost

opis

objekt/
sredstva

broj/
povr.

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

60

3740 i
16529

ugostiteljstvo
i trgovina

ugostiteljski objekt tipa »gljiva« s
terasom

objekt i terasa

objekt do
12 m2 +
terasa po m2

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

61

3740 i
16529

ugostiteljstvo
i trgovina

ugostiteljski objekt:
fast food

kiosk

objekt do
12 m2

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

62

3740 i
16529

ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna prodaja pića

tipski štand

4,0 m2

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

63

3740 i
16529

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje
suncobrana i ležaljki

suncobrani, ležaljke

po kom.

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

64

3740 i
16529

ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna prodaja sladoleda

tipski štand

4,0 m2

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

65

3740 i
16529

Iznajmljivanje sredstava

daske za jedrenje, pedaline, sandoline
i sl.

pedaline

po kom.

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

65 a

3740 i
16529

——

prodaja karata
- naplata

tipska kućica

—–

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

66

3740 i
16529

Zabavni
sadržaji

pružanje usluga
masaže

šator

po kom.

 

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

67

3740 i
16529

Kulturne, komerc., zabavne i športske
priredbe

športske priredbe

igralište

po kom.

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

68

3740 i
16529

Iznajmljivanje sredstava

Sredstvo za vuču
s opremom

gliser i oprema

po kW

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

69

3740 i
16529

Ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna prodaja
sladoleda

tipski štand

4,0 m2

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

75

3740 i
16529

Komercijalni sadržaji

iznajmljivanje
suncobrana i ležaljki

suncobrani, ležaljke

po kom.

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

76

3740 i
16529

Ugostiteljstvo
i trgovina

ugostiteljski
montažni objekt
s terasom

montažni
objekt
+ terasa

objekt do 12,0 m2 i
terasa po m2

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
glavna gradska plaža

77

3740 i
16529

Ugostiteljstvo i trgovina

terasa ugostiteljskog objekta

terasa

po m2

II.

II. Dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 1. 2007. godine i ista će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/07-10/2

Ur. broj: 2107/02-03-07-3

Novi Vinodolski, 18. srpnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51250&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr