SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 29. Četvrtak, 26. srpnja 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
42

42.

Na temelju članka 5. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 35. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2007. godine donijelo je

IZMJENU I DOPUNU PLANA
upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu

I.

Na pomorskom dobru na području Grada brišu se iz Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu sljedeće djelatnosti sa mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

NOVI VINODOLSKI

Naziv lokacije

br. lok.

k.č.
k.o.

djelatnost

opis

objekt/
sredstva

broj/
povr.

POD BARAN
prilaz uz spremišta

7

16530
Novi

Ugostiteljstvo
i trgovina

pokretna
ugostiteljska radnja

kamp kućica + terasa

do maks. 12,0 + 6,0 m2

ŠETALIŠTE KNEZA DOMAGOJA
proširenje ispred Lišnja

9

3745/3 Novi

Ugostiteljstvo
i trgovina

ambulantna
prodaja sladoleda

škrinja ili
aparat

2,0 - 4,0 m2

II.

Na pomorskom dobru na području Grada dopunjuju se sljedeće djelatnosti s mikrolokacijama za izdavanje koncesijskih odobrenja:

NOVI VINODOLSKI

Naziv lokacije

br. lok.

k.č.
k.o.

djelatnost

opis

objekt/
sredstva

broj/
povr.

ŠET. KNEZA
DOMAGOJA
između rivice i tenis
terena


9


3879/35 Novi


Ugostiteljstvo i trgovina


ambulantna prodaja sladoleda

škrinja ili
tipiziran od proizvođača


2,0-4,0 m2

III.

Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. 1. 2007. godine i ista će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Grafički dio Plana nije predmet objave.

Klasa: 342-01/07-10/2

Ur. broj: 2107/02-03-07-2

Novi Vinodolski, 18. svibnja 2007.

POGLAVARSTVO GRADA
NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Poglavarstva

Oleg Butković, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=512&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr