SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 28. Petak, 13. srpnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

32.

Temeljem Poglavlja V. točke 7. i 8. Plana intervencija u zaštiti okoliša (»Narodne novine« broj 82/99, 86/99, 12/01), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za izradu
Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Stručno povjerenstvo za izradu Plana intervencije u zaštiti okoliša Općine Baška (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

Članak 2.

Za članove Stručnog povjerenstva imenuju se:

1. Ivan Vasilić, direktor T.D. Baška d.o.o., voditelj,

Sonja Polonijo, član Eko vijeća otoka Krka, zamjenik

voditelja,

2. Miro Magašić, lučki kapetan, član,

3. Neven Dorčić, voditelj Odsjeka za komunalni sustav

Jedinstvenog upravnog odjela Općine Baška, član,

4. Edo Hero, samostalni referent za prostorno uređenje,

graditeljstvo, zaštitu okoliša i poduzetništvo u

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Baška, član,

5. Tomislav Perić, predsjednik DVD Baška, član.

Članak 3.

Zadaci Stručnog povjerenstva iz članka 2. su:

. Identifikacija resursa, zadaća i sudionika u procesu izrade Plana intervencije u zaštiti okoliša,

. Identifikacija rizika i opasnosti,

. Analiza postojećih Planova svih sudionika i usklađenosti tih Planova,

. Identifikacija zadaća nepokrivenih postojećim Planom,

. Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća,

. Prilagođavanje postojećih Planova i izrada harmoniziranog i integriranog Plana,

. Donošenje Plana intervencije u zaštiti okoliša od strane Općinskog vijeća Općine Baška,

. Upoznavanje svih sudionika s integriranim Planom,

. Uspostava procedure za periodičko testiranje, analizu i reviziju Plana,

. Upoznavanje stanovništva s Planom intervencije u zaštiti okoliša.

Članak 4.

Uvjete za rad Stručnog povjerenstva osigurava Općinsko poglavarstvo, a tehničke i administrativne poslove obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/5

Ur. broj: 2142-03-07-14

Baška, 5. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr