SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 28. Petak, 13. srpnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

29.

Temeljem članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06) i članka 44. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 04/ 06) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru članova Općinskog poglavarstva
Općine Baška

I.

Za članove Općinskog poglavarstva Općine Baška izabiru se:

1. Pavica Čabrijan,

2. Goran Frgačić,

3. Emil Polonijo.

II.

Članovi Općinskog poglavarstva Općine Baška iz točke I. ove Odluke započinju obnašati svoju dužnost danom stupanja na snagu ove odluke, od kojega dana im pripadaju i sva prava na temelju obnašanja dužnosti člana Općinskog poglavarstva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/5

Ur. broj: 2142-03-07-9

Baška, 5. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr