SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 28. Petak, 13. srpnja 2007.
GRAD BAKAR
30

16.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 54/06 i 10/07), a u svezi s člankom 8. stavkom 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 16. sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj
djelatnosti na području Grada Bakra

Članak 1.

Članak 2. stavak 2. točka 1. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 10/07) mijenja se i glasi:

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice tip I., slastičarnice tip II., slastičarnice tip III., restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I., objekt brze prehrane tip II.) i pojedini ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba) u vremenu od 6.00 do 2.00 sata.

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. Odluke riječi: »rješenje sanitarne inspekcije da su provedene mjere za zaštitu od buke za rad noću« zamjenjuju se riječima: »rješenje nadležnog ureda o ispunjavanju minimalnih uvjeta«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/06

Ur. broj: 2170-02-01-07-10

Bakar, 12. srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr