SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 27. Petak, 6. srpnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

80.

Na temelju članka 3. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova (»Službene novine« broj 17/07), Županijska skupština na sjednici od 5. srpnja 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova/ica Županijskog povjerenstva
za ravnopravnost spolova

Članak 1.

U Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Sanja Drakulič - za članicu

Vlasta Rotschild - za zamjenicu

2. Irene Gregorović-Filipčić - za članicu

Vesna Bek - za zamjenicu

3. Branimir Dešković - za člana

Emanuela Martinčević - za zamjenicu

4. Ivanka Bralić - za članicu

Gorana Sušanj - za zamjenicu

5. Korana Kraguljac - za članicu

Ljiljana Gazdić Kuhar - za zamjenicu

6. Ines Lazarević - za članicu

Tihana Turčinović - za zamjenicu

7. Aleksandra Tramontana - za članicu

Marko Dragičević - za zamjenika

8. Nenad Marinac - član Županijske skupštine, za člana

Marko Filipović - član Županijske skupštine,
za zamjenika

9. Ljiljana Mataija Gulić - koordinatorica za

ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave

Primorsko-goranske županije.

Članak 2.

Predsjednika/icu i potpredsjednika/icu Povjerenstva biraju članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici.

Povjerenstvo je konstituirano izborom predsjednika/ice.

Članak 3.

Mandat članova/ica Povjerenstva je četiri godine računajući od dana imenovanja.

Članak 4.

Članovi/ice Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko- goranske županije (»Službene novine«, broj 18/05 i 19/06).

Članak 5.

Stručni i administrativni poslovi za Povjerenstvo obavljaju se u Uredu Županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom imenovanja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Klasa: 021-04/07-02/53

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 5. srpnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=510&mjesto=00001&odluka=80
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr