SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 27. Petak, 6. srpnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

79.

Na temelju članka 19. stavak 1. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine« broj 17/ 07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 5. srpnja 2007. godine donijela je

ODLUKU
o izboru članova Županijskog savjeta mladih

Članak 1.

U Županijski savjet mladih izabrani su:

1. Sandro Vizler - Savez izviđača Rijeka

2. Ivan Tomičić - Vijeće učenika Učeničkog doma Kvarner

Rijeka,

3. Ana Puž - Studentski zbor Fakulteta za turistički i

hotelski menadžment u Opatiji

4. Marin Mikin - Sveučilišna organizacija

socijaldemokratske studentske unije - podružnica

Sveučilišta u Rijeci

5. Tea Mičić - Interesni odbor mladih Hrvatske narodne

stranke - Liberalni demokrati

6. Duško Milovanović - Županijska organizacija Foruma

mladih Socijaldemokratske partije Hrvatske, Županijska

organizacija Primorsko-goranske županije

7. Saša Đujić - Županijska organizacija Foruma mladih

Socijaldemokratske partije Hrvatske, Županijska

organizacija Primorsko-goranske županije

8. Antonija Mažuranić - Mladež Hrvatske demokratske

zajednice Primorsko-goranske županije

9. Marija Grgurić - Matica hrvatska - ogranak Mrkopalj

10. Majda Burić - Košarkaški klub »Kvarner« Rijeka

11. Mihael Jovanović - Gradsko društvo Crvenog križa Novi Vinodolski

Članak 2.

Mandat članova Županijskog savjeta mladih je dvije godine, računajući od dana konstituiranja.

Članak 3.

Predsjednik i zamjenik predsjednika Županijskog savjeta mladih biraju se iz reda članova Županijskog savjeta mladih na način određen Odlukom o osnivanju Županijskog savjeta mladih (»Službene novine« broj 17/ 07).

Članak 4.

Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova za rad u Savjetu mladih sukladno Odluci o naknadama članova Županijske skupštine, stalnih radnih tijela Županijske skupštine i članova Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 18/ 05 i 19/06).

Članak 5.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Ured Županije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom izbora, a objavit će se u »Služenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/54

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 5. srpnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=510&mjesto=00001&odluka=79
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr