SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

17.

Na temelju članka 21., 22., 23., članka 24. stavka 2 i članka 26. stavka 1. Odluke o uređenju prometa na području općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/07) i članka 14. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/05), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici dana 11. lipnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o javnim parkiralištima na području Općine Omišalj
i visini naknade za parkiranje vozila

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se javna parkirališta na području Općine Omišalj i utvrđuje visina naknade za parkiranje vozila.

Članak 2.

Određuju se javna parkirališta u naselju Omišalj:

1. tri parkirališta u ulici Pod orišina,

2. parkiralište u ulici Kovačnica,

3. parkiralište u ul. Brgučena (na Lokvi),

4. parkiralište ispred Spomen parka,

5. parkiralište u ulici Baječ (ispred osnovne škole),

6. parkiralište u ulici Bjanižov,

7. parkiralište u ulici Pušća,

8. parkiralište u ulici Riva Ivana Pavla II.,

9. parkiralište uz luku Pesja,

10. parkiralište u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D (do privođenja namjeni).

Članak 3.

Određuju se javna parkirališta u naselju Njivice:

1. parkiralište u ulici Ribarska obala,

2. parkiralište u ulici Draga,

3. parkiralište u ulici Krčine,

4. parkiralište u ul. Kralja Tomislava (ispod objekta Peharček),

5. parkiralište u Kijcu ispred Cvjetnog trga,

6. parkiralište u Kijcu u ulici Starča,

7. parkiralište u ulici Stražbica,

Članak 4.

Javna parkirališta mogu se organizirati i na zemljištu u privatnom vlasništvu, sukladno prostorno-planskim dokumentima, uz prethodnu suglasnost Općinskog poglavarstva.

Suglasnost iz stavka 1. ovog članka Poglavarstvo daje na zahtjev vlasnika zemljišta, za jednu kalendarsku godinu.

Članak 5.

Autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje parkiraju se na sljedećim javnim parkiralištima:

1. u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna

a) u naselju Omišalj, autobusi i teretni automobili na javnom parkiralištu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D,

b) u naselju Njivice, autobusi na javnom parkiralištu u ulici Krčine.

2. u razdoblju od 16. rujna do 14. lipnja

a) u naselju Omišalj, autobusi, teretni automobili, vozila za kampiranje na javnom parkiralištu u ulici Pod Orišina (3. parkiralište) i na javnom parkiralištu u Servisno-uslužnoj zoni Pušća, na platou D,

b) u naselju Njivice, autobusi, teretni automobili i vozila za kampiranje na javnom parkiralištu u ulici Krčine.

Članak 6.

Na javnim parkiralištima iz članka 2. točke 3. i članka 3. točke 1. vršit će se naplata parkiranja vozila.

Naplata parkiranja vozila može se vršiti i na parkiralištima u privatnom vlasništvu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 7.

Visina naknade za parkiranje na javnim parkiralištima iz članka 6. stavka 1. ove Odluke određuje se kako slijedi:

a) na parkiralištu u ulici Brgučena (na Lokvi)

- za svaki sat parkiranja 3,00 kune,

b) na parkiralištu u ulici Ribarska obala

- za prvi sat parkiranja 5,00 kuna,

- za svaki daljnji sat parkiranja 7,00 kuna.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 11. lipnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Tomo Sparožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr