SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

15.

Na temelju članka 32., 33. i 35., stavka 2. Odluke o uređenju prometa na području Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/07) i članka 14. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 05), Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj, na sjednici dana 11. lipnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o lokaciji za smještaj premještenih vozila, načinu i
postupku povjeravanja poslova premještanja vozila

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se lokacije za smještaj premještenih vozila, te način i postupak povjeravanja poslova premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila kao i blokiranje nepropisno parkiranih autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva.

Članak 2.

Nepropisno zaustavljena ili parkirana vozila premještaju se na sljedeće lokacije:

- u naselju Omišalj, na parceli z.č. 1379/38 k.o. Omišalj, na adresi Pušća 121,

- u naselju Njivice, na parkiralište u ulici Starča.

Članak 3.

Poslovi premještanja nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila kao i blokiranje nepropisno parkiranih autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva, temeljem naloga policijskog službenika Ministarstva unutarnjih poslova, obavljaju se putem koncesije.

Postupak dodjele koncesije provodi se javnim natječajem.

Odluku o objavi javnog natječaja donosi Općinsko poglavarstvo.

Javni natječaj mora sadržavati:

- vrstu i opseg poslova,

- vrijeme trajanja koncesije,

- najniži iznos naknade za koncesiju i način plaćanja koncesijske naknade,

- način, mjesto i rok podnošenja ponuda,

- rok važenja ponude,

- isprave koje se podnose kao prilog ponudi,

- uvjete za odabir najpovoljnije ponude.

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom tisku.

Članak 4.

Pravne ili fizičke osobe koje sudjeluju u natječaju moraju biti registrirana za obavljanje poslova premještanja i blokiranja vozila, opremljene posebnim vozilom »pauk«, opremom za blokiranje i deblokiranje vozila, odnosno moraju ispunjavati uvjete koje propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove.

Osoba koja obavlja poslove premještanja vozila, dužna je organizirati čuvanje premještenih vozila, urediti i ograditi lako uklonjivom ogradom prostor za čuvanje premještenih vozila te organizirati naplatu ležarine i izdavanje vozila.

Članak 5.

Javni natječaj za davanje koncesije provodi Povjerenstvo koje imenuje Općinsko poglavarstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana te njihovih zamjenika.

Članak 6.

Odluku o dodjeli koncesije donosi Općinsko poglavarstvo nakon provedenog javnog natječaja.

Nakon Odluke iz stavka 1. ovog članka, s odabranim ponuditeljem sklapa se ugovor o koncesiji.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 11. lipnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO
OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Tomo Sparožić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr