SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

21.

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 07/01 i 22/01 - vjerodostojno tumačenje), a na koji tekst je pribavljena suglasnost Republike Hrvatske Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove KLASA: 350-05/06-01/00121 UR. BROJ: 2170-77-01-00-06-18 TD, od 18. prosinca 2006. godine, i suglasnost Republike Hrvatske Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva KLASA: 350-02/07-04/ 3, UR. BROJ: 531-06-07-7 od 29. ožujka 2007. godine, utvrđen je propust u tekstu Odluke o izmjenama i dopunama Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kostrena (Klasa: 021-05/07-01/2, Ur. broj: 2170-07-01-07- 17) koja je usvojena na sjednici Općinskog vijeća Općine Kostrena dana 3. svibnja 2007. godine, te se daje

ISPRAVAK
Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana
uređenja Općine Kostrena

U članku 11. Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Općine Kostrena, iza riječi: »građevinskog područja naselja N-6.« trebaju stajati riječi: U točki 3. istog stavka brišu se riječi: »u svim naseljima«.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-26

Kostrena, 22. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr