SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

26.

Na temelju članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici, održanoj dana 1. lipnja 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba iz socijalne skrbi,odgoja i obrazovanja
na području Općine Dobrinj u 2007. godini

Članak 1.

U Programu javnih potreba iz socijalne skrbi,odgoja i obrazovanja na području Općine Dobrinj u 2007. godini članak 3. mijenja se i glasi:

»Općina Dobrinj socijalnu skrb pruža u skladu s Zakonom o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/ 01, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), temeljem akata Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva donešenih slijedom razrađenih prijedloga Odbora za kulturu, socijalnu skrb i društvene djelatnosti u slijedećim iznosima:

- pomoć obiteljima i kućanstvima 200.000,00

- dar novorođenoj djeci 40.000,00

- pomoć udrugama invalida, boraca,

Crvenog križa i ostalih 98.000,00


UKUPNO 338.000,00.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Temeljem potreba i interesa stanovništva općine Dobrinj dječji vrtić u Polju provodi ogranizirani predškolski odgoj i to ostvarivanjem primarnog programa od 9 sati, na način i kakvoćom koji su propisani normativima djelatnosti (prehrana, zdravstvena zaštita i dr.)

Za provođenje aktivnosti iz prethodnog stavka osiguravaju se sredstva u iznosu od 820.000,00 u Proračunu za 2007. godinu, kako slijedi:

- plaće i naknade djelatnika dječjeg vrtića, sufinanciranje boravka djece (uz sudjelovnje roditelja), ostali materijalni rashodi 500.000,00

- sufinanciranje jaslica 40.000,00

- uređenje vrtića Polje 220.000,00

- zamjena krovišta Polje 60.000,00.«

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U skladu s potrebama u osnovnom obrazovanju na području općine Dobrinj, a glede učenja stranih jezika i ustroja izbornih programa, poticanja, stipendiranja i davanje potpore uspješnim i nadarenim učenicima, te uspostavljanja uvjeta za zadovoljenje svih potreba iz oblasti osnovnog obrazovanja, Općina Dobrinj će provoditi aktivnosti i poduzimati mjere za što se u Proračunu osiguravaju sredstva kako slijedi:

- financiranje izbornih programa 65.000,00

- izvanškolske aktivnosti 100.000,00

- šah škola 10.000,00

- O.Š. Fran Krsto Frankopan 20.000,00

- pomoć Srednjoj školi Hrvatski Kralj

Zvonimir 5.000,00

- stipendije 200.000,00

- sufinanciranje prijevoza učenika 120.000,00

te kapitalni projekti:

- izgradnja škole 150.000,00

- dodatni radovi na školi 220.000,00


UKUPNO 890.000,00.«

Članak 4.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-07-31

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51514&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr