SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

24.

Temeljem članka 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 3/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici, održanoj 1. lipnja 2007. godine, donosi

I. IZMJENE OPĆIH JAVNIH USLUGA
na području Općine Dobrinj u 2007. godini

Članak 1.

U Programu općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2007. godini članak 2. mijenja se i glasi:

»Poslove iz samoupravnog djelokruga Općine Dobrinj obavlja Jedinstveni upravni odjel u kojem je zaposleno šest službenika odnosno Općinski načelnik, kao posebno tijelo Općine, koji je s njima u pitanjima iz radnog odnosa izjednačen.

Izdaci Upravnog odjela su slijedeći:

- plaće za zaposlene i ostale naknade 840.000,00

- doprinosi za zaposlene 135.000,00

- službena putovanja i naknade na

posao/s posla 160.000,00

- stručno usavršavanje zaposlenika 20.000,00

- uredski i ostali materijal 100.000,00

- potrošnja el. energije upravne i ostalih zgrada 100.000,00

- materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje 80.000,00

- usluge telefona i poštarina 120.000,00

- usluge razvoja softwera i računalne usluge 100.000,00

- nabava računala i računalne opreme 20.000,00

- nabava uredskog namještaja 20.000,00


UKUPNO 1.695.000,00

Ostale opće usluge razvrstane su na:

- intelektualne i osobne usluge 200.000,00

- grafičke i tiskarske usluge, kopiranje 100.000,00

- ostale nespomenute usluge 50.000,00

- premije osiguranja 85.000,00

- reprezentacija 120.000,00

- usluge platnog prometa 22.000,00

- zatezne kamate 5.000,00

- troškovi izbora 100.000,00


UKUPNO 682.000,00.«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-07-29

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51514&odluka=24
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr