SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

22.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04), članka 9. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 03/06) i članka 27. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj na 14. sjednici održanoj, dana 1. lipnja 2007. godine, donosi

I. IZMJENE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini (»Službene novine« PGŽ broj 51/07) članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. prihodi od komunalne naknade 400.000,00 kn

2. prihodi od zakupa i iznajmljivanja

imovine 355.000,00 kn

3. prihodi od spomeničke rente 5.000,00 kn

4. ostale naknade - za groblje 100.000,00 kn

5. boravišne pristojbe 200.000,00 kn

6. doprinos za šume 100,00 kn

7. ostali prihodi iz proračuna 5.981.900,00 kn


UKUPNO 7.042.000,00 kn.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Rashodi obuhvaćaju sljedeće:

I. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

A) Održavanje javnih površina

Čišćenje i održavanje se obavlja prema unaprijed planiranim ciklusima i prema potrebi

- parkovi Šilo 0,00 kn

- uređenje spomenika 30.000,00 kn

- deratizacija i dezinsekcija 45.000,00 kn

- veterinarske usluge 25.000,00 kn

- usluge čišćenja pranja i sl. (javni WC) 70.000,00 kn

- geodetsko-katastarske usluge 120.000,00 kn

- projekt dom Tribulje-Klanice 50.000,00 kn

- projekt izrada grobnica Polje 20.000,00 kn

- projekt uređenja javne površine Klimno 30.000,00 kn

- projekt uređenja javne površine Šilo 20.000,00 kn

- projekt poslovna zgrada Čižići 50.000,00 kn

- uređenje prostora TD »Komun« 1.240.000,00 kn

- javna površina Kalić Tribulje 80.000,00 kn

- ostale nespomenute usluge 70.000,00 kn

- vodna naknada 25.000,00 kn

- društvo za zaštitu životinja

Felix - za kastriranje 2.000,00 kn

B) Odvoz smeća 110.000,00 kn

Pražnjenje kontejnera i odvoz

krupnog otpada

UKUPNO A+B 1.987.000,00 kn

II. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

utrošak ulične rasvjete 250.000,00 kn

usluge tekućeg i investicijskog održ. opreme 200.000,00 kn

UKUPNO 450.000,00 kn

III. ODRŽAVANJE GROBLJA

čišćenje groblja,saniranje deponija 100.000,00 kn

staza groblje Sužan 70.000,00 kn

UKUPNO 170.000,00 kn

IV. ODRŽAVANJE CESTA

usluge tekućeg i investicijskog

održavanja cesta 200.000,00 kn

popravak asfalta na nerazvrstanim cestama 200.000,00 kn

jalovina za popravak puteva 100.000,00 kn

prometna signalizacija 50.000,00 kn

UKUPNO 550.000,00 kn

V. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH

OBJEKATA

usluge tekućeg i investicijskog

odr. građ. objekata 150.000,00 kn

popravak doma Sužan 120.000,00 kn

popravak doma Čižići 230.000,00 kn

ambulanta Šilo 150.000,00 kn

popravak doma Gostinjac 50.000,00 kn

uređenje trgovine Rasopasno 110.000,00 kn

rekonstrukcija općinske zgrade Rasopasno 220.000,00 kn

dom Klimno 200.000,00 kn

dom Hlapa 220.000,00 kn

društvene prostorije Županje 230.000,00 kn

stolarija stara škola Sužan 100.000,00 kn

čekaona Šilo 70.000,00 kn

stolarija ambulanta Šilo 100.000,00 kn

ograda kod ambulante Šilo 50.000,00 kn

terasa dom Polje 130.000,00 kn

trgovina Gabonjin 220.000,00 kn

dom Dobrinj 150.000,00 kn

usluge tekućeg i inv. odr.sakral. objekata 100.000,00 kn

crkva Dobrinj 220.000,00 kn

krov crkve Dobrinj 200.000,00 kn

okoliš crkve Sužan 150.000,00 kn

okoliš i zid crkve Sv. Ivan 100.000,00 kn

gromobran na zvoniku Polje 70.000,00 kn

popravak krova crkva Sv. Vid 50.000,00 kn

UKUPNO 3.390.000,00 kn

VI. ODRŽAVANJE OBALE I

MORSKIH PRISTANIŠTA

usluge tekućeg i investic. održ.

morskih pristaništa 200.000,00 kn

održavanje svjetionika 150.000,00 kn

sufinanciranje brodske linije 90.000,00 kn

UKUPNO 440.000,00 kn

VII. OPSKRBA VODOM

potrošnja vode tuševa na plažama 55.000,00 kn

SVEUKUPNO 7.042.000,00 kn.«

Članak 3.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-07-27

Dobrinju, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51514&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr