SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

21.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst, 82/04 i 178/04), članka 9. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 22., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 03/06) i članka 27., 29. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06) Općinsko Vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2007. godine, donijelo je

PRVE IZMJENE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u 2007. godini

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine« PGŽ broj 51/06) članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Dobrinj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. godine za

. javne površine

. nerazvrstane ceste

. javnu rasvjetu

. groblje

. opskrbu pitkom vodom

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka. Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa čine:

1. Prihodi od komunalnog doprinosa 10.335.000,00 kn

2. Mjesni samodop./nak. za prik.

kom. inf. 2.000.000,00 kn

3. Sufinanciranje grobnica 200.000,00 kn

4. Naknada za koncesiju 155.000,00 kn

5. Namjensko povećanje cijene

vode »Ponikve« 115.000,00 kn

6. Kapitalne pomoći iz proračuna 1.450.000,00 kn

7. Prihodi od prodaje građevinskog

zemljišta i stana 301.500,00 kn

8. Ostali prihodi iz proračuna 429.500,00 kn


U K U P N O 14.986.000,00 kn

Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja, javnu rasvjetu i opskrbu pitkom vodom i nabavka opreme obuhvaća:

1. Javne površine

- prostorni i urbanistički planovi 500.000,00

- uređenje zelenila Čižići 241.000,00

- uređenje javne površine Žestilac 100.000,00

- kapitalna pomoć KD »Komun« 500.000,00

- uređenje place Dobrinj 730.000,00

- uređenje šetnice Soline 100.000,00

- uređenje javne površine Klimno 30.000,00

- uređenje javne površine Čižići 50.000,00

- parkirališe Čižići 210.000,00

- staza kod doma Kras 100.000,00

- popravak obale Šilo - Pećine 200.000,00

- potporni zid Šilo Žvankova 200.000,00

- uređenje obale Klimno 220.000,00

- obalni zid Soline 200.000,00

- vađenje mulja Klimno 100.000,00

- obala Meline 210.000,00

- nabava klupa 20.000,00


UKUPNO 3.711.000,00

2. Nerazvrstane ceste

- asfaltiranje cesta ŽUC 400.000,00

- otkup zemljišta 300.000,00

- protupožarni put Dobrinj-Meline 240.000,00

- asfalt Klanice 100.000,00

- asfaltiranje i proširenje Soline 50.000,00

- uređenje ulice na kupalištu Soline 200.000,00

- uređenje parkirališta Dobrinj 200.000,00

- parkiralište pošta Šilo 240.000,00

- prilazna cesta Jesenovica Šilo 80.000,00

- pristupni put Šilo - Brekalo 150.000,00

- prilazna cesta Konjska 100.000,00

- asfaltiranje ulice Pećine 150.000,00

- asfaltiranje Gabonjin 150.000,00

- asfalt Stanišće Polje 230.000,00

- asfalt Cancaroske Polje 230.000,00

- asfaltiranje Hlapa 100.000,00

- asfaltiranje Klimno 220.000,00

- prilazna cesta Projektgradnja Klimno 200.000,00

- potporni zid Županje 70.000,00

- uređenje puta Gabonjin-Brgud 200.000,00

- asfaltiranje Kras 200.000,00

- probijanje prilaznog puta Hrbuja Kras 70.000,00

- asfaltiranje Čižići - Nexe grupa 200.000,00

- asfalt Čižići - Škrabonja 120.000,00

- uređenje prilazne ceste Slograd 200.000,00

- uređenje prilazne ceste Finkograd 200.000,00

- asfalt Čižići - obala Dražine 200.000,00

- potporni zid parkirališta Dobrinj 240.000,00

- prilazna cesta Komoriška Klimno 240.000,00

- cesta Zviranj 120.000,00

- asfalt Gostinjac 70.000,00


UKUPNO 5.470.000,00

3. Groblje

- izgradnja grobnica u Polju 220.000,00

- niše Polje 200.000,00

- ostala groblja 150.000,00

- mrtvačnica Rasopasno 100.000,00

- mrtvačnica Sužan 100.000,00

- potporni zid i uređenje groblja Polje 200.000,00


UKUPNO 970.000,00

4. Javna rasvjeta 230.000,00

- izgradnja javne rasvjete Čižići 100.000,00

- javna rasvjeta Soline 70.000,00

- javna rasvjeta Klimno 70.000,00

- javna rasvjeta Gabonjin 50.000,00

- priključak za groblje Gabonjin 70.000,00


UKUPNO 590.000,00

5. Opskrba pitkom vodom

- mjesne mreže vodovoda Polje 3.200.000,00

- koncepcija vodoopskrbe 310.000,00

- kroz namjen. pov. cijene vode 115.000,00

- razvoj djelatnosti gospodarenja otpadom 80.000,00

- otplata kredita za vodovod i kamata 540.000,00


UKUPNO 4.245.000,00


SVEUKUPNO 14.986.000,00.«

Članak 2.

Ova Izmjena Programa stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-161/01

Ur. broj: 2142-04-05-07-26

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=506&mjesto=51514&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr