SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 23. Utorak, 12. lipnja 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

24.

Temeljem članka 11. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 03/06), te članaka 8. i 12. Odluke o javnim priznanjima i nagradama Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 13/98), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 5. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja Općine Baška
za 2007. godinu

I.

Javno priznanje Općine Baška za 2007. godinu - Godišnja nagrada Općine Baška dodjeljuje se:

1. RŠD Škrpina Baška, za izniman doprinos u očuvanju pomorskog dobra, te primjernu suradnju u organizaciji i provedbi svih događaja i manifestacija od posebnog značenja za Općinu Baška.

2. Društvu Sinjali Baška, za izniman doprinos u obnovi i promicanju tradicionalne pučke arhitekture bašćanskog područja te, u ekološkom smislu, produbljivanju spoznaje o neraskidivoj vezi čovjeka i prirode, sve dokazano kroz niz konkretnih aktivnosti provedenih u prethodnom razdoblju.

3. Dezinsekciji d.o.o. Rijeka, za primjernu suradnju s Općinom Baška, koja nadilazi okvire poslovnog odnosa, a ogleda se, kako kroz brojne žurne intervencije u zaštiti okoliša unutar djelatnosti koju Društvo obavlja, tako i u organizaciji i provedbi svih događaja i manifestacija od posebnog značenja za Općinu Baška, te za stalnu pomoć udrugama osnovanima na području Općine Baška.

4. Mariji Cecić-Karuzić i Anki Sušanj, za izniman doprinos uspješnosti humanitarnog djelovanja bašćanskog Caritasa, opstojnosti crkvenog zbora i urednosti župne crkve i mrtvačnice.

 

II.

Javna priznanja Općine Baška čini povelja i novčana nagrada prema odluci Općinskog poglavarstva.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/4

Ur. broj: 2142-03-07-4

Baška, 5. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr