SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
14

14.

Na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 11/96, 101/98, 30/99, 75/99, 76/99, 62/01, 109/01, 103/03 i 170/03), Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), članka 6. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko- goranske županije 14/07), članka 3. Odluke o davanju u zakup zemljišta za postavu privremenih objekata (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 27/99 i 74/02), u vezi s Planom upravljanja pomorskim dobrom za 2007. godinu i na temelju članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01 i 7/02 i 12/06 ) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. svibnja 2007. godine donijelo je

IZMJENE
Plana rasporeda privremenih objekata namijenjenih za
obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga
na javnim i privatnim površinama na području
Općine Omišalj

Članak 1.

U Planu rasporeda privremenih objekata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga na javnim i privatnim površinama na području Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 10/03, 19/03 i 22/03, u članku 2.,u tabeli u dijelu koji se odnosi na naselje Njivice vrše se ove izmjene:

- točka 2. mijenja se i glasi:

Lokacija

katastarska čestica

Namjena

Naprava

2.Područje iza objekta »Plava terasa«

a)dječje igralište -pomorsko dobro

4407/4

-iznajmljivanje sredstava za rekreaciju

-ambulantna prodaja sladoleda, palačinki, kokica, kukuruza

- bicikle, romobili i sl.

- uslužna naprava, ledenica

b)parcela iza Plave terase- pomorsko dobro

4407/1

-komercijalno-rekreacijski sadržaji

- trampulin, jumping

c)kupalište i sunčalište-pomorsko dobro

4406/5, 4407/5, 10402

-iznajmljivanje sredstava za rekreaciju na moru

-sandoline, pedaline i sl.

-gliser sa sredstvima za vuču te montažni objekt (spremište )

d)autokamp - pomorsko dobro

4364/5, 4364/7

-iznajmljivanje sredstava za rekreaciju na moru

-sandoline, pedaline i sl.

- točka 8. mijenja se i glasi:

Lokacija

katastarska čestica

Namjena

Naprava

8. Placa

a) privatna površina

4583/5

- prodaja voća i povrća

- ambulantna prodaja ribe

- štand

- vozilo

b) javna površina

4520/2

-trgovina za prodaju tiska i sitnih potrepština

- kiosk

- točka 9. mijenja se i glasi:

Lokacija

katastarska čestica

Namjena

Naprava

9.Plaža »ispod crikve«

a)privatne površine uz plažu »ispod crkve«

4745

-ambulantna prodaja sladoleda, kokice, kukuruz, palačinke

- ugostiteljstvo

-ledenica, uslužna naprava

-pokretna radnja, priključno vozilo

 

4754/6

-ugostiteljstvo sa pripremom brze hrane

-ambulantna prodaja sladoleda, kokice, kukuruz, palačinke

-pokretna radnja, priključno vozilo

- ledenica, uslužna naprava

b)privatna površina
(započeto gradilište)

4759/2

- ugostiteljska

-prodaja pekarskih proizvoda

-ambulantna prodaja sladoleda, kokice, kukuruz, palačinke

-pokretna radnja, priključno vozilo

-uslužna naprava, ledenica

Članak 2.

Ove Izmjene Plana rasporeda privremenih objekata namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje roba i pružanje usluga na javnim i privatnim površinama na području Općine Omišalj stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

c)javna površina, pomorsko dobro

13024, 10397/1, 4767/2

- prodaja sladoleda

- ugostiteljstvo

-iznajmljivanje plažnih rekvizita

-sportsko-rekreacijski sadržaji

- ledenica

-uslužna naprava, pokretna radnja, priključno vozilo

-ležaljke, suncobrani,

-pedaline, sandoline i sl., trampulin

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr