SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
9

9.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 103/ 03) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. svibnja 2007. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Program javnih potreba u oblasti zdravstva i
socijalne skrbi za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2007.g. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/07), u članku 3., točki 1., iza alineje 3., dodaje se alineja 4. koja glasi:

»- Sufinanciranje Centra za rehabilitaciju 20.000,00 kn«

Članak 2.

U članku 3., alineja 9. mijenja se i glasi:

»- Pomoć obiteljima-školovanje 40.000,00 kn«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr