SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
8

8.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 13. stavka 2 Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 88. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 69/03 pročišćeni tekst), članka 1 Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 27/93 pročišćen tekst), članka 39. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), članka 23. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. svibnja 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi,
informiranju i športu za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/06), Plan raspodjele sredstava za programe javnih potreba u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju i športu Općine Omišalj za 2007. godinu iz članka 4. stavka 2. mjenja se i glasi:

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr