SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
6

6.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. svibnja 2007. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/06) članak 1. mijenja se i glasi:

1. Parkiralište u ulici Baječ - škola50.000,00

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

- sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta (poz. 90.01, 90.02, 90.1, 90.3, 90.04) u ukupnom iznosu od 2.300.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 380.000,00 kn, proračuna ( prihoda od prodaje zemljišta, prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka - HBOR-a, naknada za koncesije i boravišne pristojbe) u iznosu od 1.920.000,00 kn,

-sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete (poz 126.1, 126) u iznosu od 770.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 500.000,00 kn i proračuna (boravišna pristojba ) u iznosu od 270.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju groblja (poz 130.1) u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 100.000,00 kn.

- sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju (poz. 137, 135.1, 129.05, 124.01) u ukupnom iznosu od 1.380.000,00 kn osiguravaju se iz proračuna (prihoda od prodaje zemljišta, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, naknada za koncesije) u iznosu od 980.000,00 kn i potpora u iznosu od 400.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom (poz 124, 124.1) u ukupnom iznosu od 1.115.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge(namjensko povećanje cijene vode) u iznosu od 440.000,00 kn, proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka i prodaje zemljišta) u iznosu od 675.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja za pročišćavanje i odvodnju otpadnih voda (poz 125.1, 125.02 i 130 - zona Pušća) u ukupnom iznosu od 975.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka- HBOR i prihoda od prodaje zemljišta) u iznosu od 800.000,00 kn i potpora u iznosu od 200.000,00 kn.

- sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac (poz 124.2) u ukupnom iznosu od 440.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava cijene komunalne usluge u iznosu od 280.000,00 kn i proračuna (prihoda od poreza za izgradnju kapitalnih projekata značajnih za razvoj otoka)u iznosu od 160.000,00.«

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/3

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 17. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić, v.r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr