SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA MATULJI
12

12.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 129/05) i članka 18. i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 12. travnja 2007. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o javnim i
počasnim priznanjima Općine Matulji

Članak 1.

U Odluci o javnim i počasnim priznanjima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj 20/03 i 30/03) u članku 3, stavak 2, , mijenja se i glasi:

»Javna priznanja Općine Matulji ne dodjeljuju se dužnosnicima Republike Hrvatske, članovima Županijske skupštine i članovima Županijskog poglavarstva Primorsko- goranske županije, članovima Općinskog vijeća i članovima Općinskog poglavarstva općine Matulji za vrijeme trajanja njihovog mandata.«

Članak 2.

U članku 22 stavak 2. mijenja se i glasi:

»Javni poziv objavljuje se u mjesecu studenom i ostaje otvoren najkasnije do 15. prosinca.«

Članak 3.

U članku 23, stavku 3, riječ »te« se briše, a iza riječi »kandidata« briše se točka i dodaju se riječi »te životopis do 20 redaka i formulacija zasluga pisanih u 15 redaka zbog kojih se osoba predlaže za dodjelu priznanja.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/06-01/6

Ur. broj: 2156-04-06-01

Matulji, 12. travnja 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51211&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr