SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
18

18.

Na temelju članka 34. stavak 1. točka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) te članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj dana 01. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju
na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom
i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 14/07)

Članak 1.

U Odluci o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda u općini Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 14/07) članak 6. se mijenja se na način da sada glasi:

»Vlasnik građevine podnosi zahtjev, s odgovarajućim prilozima, za priključenje građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i za odvodnju otpadnih i oborinskih voda trgovačkom društvu iz članaka 5. ove Odluke pravovremeno, sukladno odredbama članaka 8. i 9. Odluke.

U povodu zahtjeva iz prethodnog stavaka Trgovačko društvo provodi odgovarajući postupak utvrđivanja mogućnosti priključenja na komunalnu infrastrukturu nakon kojeg donosi mišljenje koje dostavlja Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj.

Jedinstveni upravni odjel po dobivanju mišljenja iz prethodnog stavka donosi rješenje kojim odobrava priključenje na objekte i uređaje komunalne infrastrukture i obvezuje vlasnika građevine na uplatu naknade za priključenje, a u svezi s odredbama članka 14. i 15. Odluke.

U slučaju nemogućnosti priključenja, zbog velike udaljenosti objekta, konfiguracije terena ili drugih razloga zbog kojih bi troškovi priključenja bili previsoki odnosno nesrazmjerni, donosi se rješenje o odbijanju priključenja.

Jedinstveni upravni odjel po podmirenju 1. obroka odnosno cjelokupnog iznosa naknade za priključenje izdaje suglasnost temeljem koje Trgovačko društvo i podnositelj zahtjeva zaključuju ugovor o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda, kojim se određuju tehnički uvjeti, rok izvedbe i cijenu troškova priključenja.

Članak 2.

U članku 14. briše se stavak 2. a stavak 3. mijenja se na način da sada glasi:

»Jedinstveni upravni odjel izdaje sukladno članku 6. Odluke rješenja, kojima utvrđuje visinu naknade i rokove podmirenja, suglasnosti te vodi evidenciju priključaka za vodu a obavlja i druge poslove sukladno odluci Općinskog poglavarstva.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/14

Ur. broj: 2142-04-01-07-4

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51514&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr