SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
17

17.

Na temelju članka 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04), članka 5. stavak 3. i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 19/06), članka 12., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/06) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/06), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj 1. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Dobrinj

1. Koncesija za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području općine Dobrinj dodjeljuje se: ANĐELKU GRŽETIĆ, vl. EL-AN, ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROMEHANIČARSKI OBRT ANĐELKO GRŽETIĆ ŠILO, Brdo 4, Šilo.

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će s odabranim ponuditeljem ugovor o koncesiji za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na razdoblje od 1 (jedne) godine.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete iznosi: 147.082,50 kn (stočetrdesetisedamtisućaosamdesetidvijekuneipedesetlipa), bez PDV-a, a određena je sukladno troškovniku u prilogu ove Odluke.

4. Koncesionar se obvezuje obavljati komunalnu djelatnost u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 7. i 8. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko poglavarstvo je provelo postupak ograničenog prikupljanja ponuda za održavanje objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Dobrinj.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka odabira ponuditelja odnosno Poglavarstvo Općine Dobrinj utvrdilo je da je najpovoljnija ponuda za obavljanje održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Dobrinj, od dvije pristigle ponude, ponuda ANĐELKA GRŽETIĆ vl. obrta EL-AN, Šilo.

Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstava i Općinskog poglavarstva te je odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/06-29/14

Ur. broj: 2141-04-06-01-3

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51514&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr