SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
16

16.

Na temelju odredbi Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06), članku 10., 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Služben novine« PGŽ broj 3/06), i članka 27. i 30. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/2006) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj dana 1. lipnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Dobrinj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) propisuje se:

- radno vrijeme ugostiteljskih objekata na području Općine Dobrinj,

- prostor na kojem mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kioscima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga i

- zabrana usluživanja alkoholnih pića

- kampiranje izvan kampova.

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 2.

Ugostiteljski objekti na području Općine Dobrinj sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti mogu raditi:

- iz skupine »Restorani« i »Barovi« od 6.00 do 24.00 sata,

- iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, od 21.00 do 6.00 sati,

- iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja od 0.00 do 24.00 sata,

- iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« od 6.00 do 22.00 sata. Iznimno na lokaciji u Solinama kraj plaže - od 6.00 do 1.00.

U razdoblju od 1. svibnja do 30. rujana, objekti iz stavka 1. alineja 1. ovog članaka, mogu raditi svakodnevno od 6.00 do 2.00 sata.

Ugostiteljskim objektima iz alineje 3. ovog članka smatraju se ugostiteljski objekti koji se nalaze na udaljenosti većoj od 1.000,00 metara od najbližeg stambenog objekta i udovoljavaju svim zakonskim uvjetima zaštite od buke.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo može, iznimno od članka 2. ove Odluke, na zahtjev ugostitelja za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (doček Nove godine, vjenčanje i slična događanja).

Članak 4.

Općinsko poglavarstvo će po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od onog propisanog člankom 2. ukoliko ugostiteljski objekt učestalo ometa noćni odmor ili javni red i mir.

III. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, KONTEJNERU, NEPOKRETNOM VOZILU I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA

Članak 5.

Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama za pružanje ugostiteljskih usluga moraju biti na udaljenosti većoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Objekti za pružanje ugostiteljskih usluga iz stavka 1. ovog članka mogu se postavljati na javnim i privatnim površinama, ali samo uz suglasnost Općinskog poglavarstva kojim se utvrđuju svi uvjeti postavljanja predmetnih naprava.

Komunalni redar naredit će uklanjanje naprava iz stavka 1. ovog članka ukoliko su iste postavljene suprotno odredbama ove Odluke odnosno bez suglasnosti Općinskog poglavarstva.

IV. ZABRANA USLUŽIVANJA ALKOHOLNIH PIĆA

Članak 6.

U ugostiteljskim objektima zabranjuje se usluživanje alkoholnih pića svakodnevno 6.00 do 8.00 sati.

V. KAMPIRANJE IZVAN KAMPOVA

Članak 7.

Na području Općine Dobrinj dozvoljeno je kampiranje izvan kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste za smještaj« prilikom održavanja sportskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija koje se održavaju na području Općine Dobrinj.

Općinsko poglavarstvo će utvrditi prilikom kojih manifestacija i na kojim prostorima je dozvoljeno kampiranje iz stavka 1. ovog članka, te uvjete koje ti prostori moraju zadovoljavati i vrijeme trajanja takvog kampiranja.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/14

Ur. broj: 2142-04-01-07-2

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeća
Zoran Kirinčić, v.r

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51514&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr