SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 22. Petak, 1. lipnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
15

15.

Temeljem članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 03/06) i članka 27. i 30. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« PGŽ broj 11/06) Općinsko vijeća Općine Dobrinj, na 14. sjednici održanoj 01. lipnja 2007. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Općinsko vijeće Općine Dobrinj usvaja Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Općine Dobrinj za 2006. godinu, obavljenoj od strane Državnog ureda za reviziju, Područni ured Rijeka od ovlaštenih državnih revizora: Jasne Vrgoč-Šiljak, dipl. oec. i mr. sc. Kuzmana Vujević, dipl. oec.

2. Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-29/14

Ur. broj: 2142-04-01-07-1

Dobrinj, 1. lipnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik
Općinskog vijeće
Zoran Kirinčić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=505&mjesto=51514&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr