SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 21. Petak, 25. svibnja 2007.
OPĆINA MATULJI
30

10.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 83. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine« broj 27/05) i članka 30. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj 24. svibnja 2007., donosi

ODLUKU
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnjim obračunom Proračuna Općine Matulji za 2006. godinu utvrđeno je da su ostvareni:

1. ukupni prihodi i primici 2006. godini

u iznosu od 50.500.674,92

2. prenesena namjenska sredstva iz

prošlih godina 5.965.308,46

2. ukupni rashodi i izdaci

u iznosu od 42.710.059,73

3. višak prihoda 2006. godine (1+2-3) 13.755.923,65

Članak 2.

Ukupan višak prihoda raspoloživ u 2007. godini u iznosu od 13.755.923,65 kn raspoređuje se

1. namjenska sredstva od

prodaje stanova 2.431.761,69

2. namjenska sredstva za vodoopskrbu

i kanalizaciju

»4kn« 503.428,68

3. namjenska sredstva

neutrošenih potpora 933.000,00

- za sanaciju deponija 863.000,00

- za Muzej Lipu 70.000,00

4. višak prihoda 9.887.733,28

- za predškolski odgoj 182.160,00

- za školstvo 18.200,00

- za kulturu i društvene

djelatnosti 235.564,00

- za sport i tehničku kulturu 11.000,00

- za zdravstvenu zaštitu 550.000,00

- za prostorne planove 592.310,00

- za vatrogastvo 169.360,00

- za javni prijevoz 28.000,00

- za gospodarstvo - plan

turizma i potpore poduz. 165.000,00

- za troškove pripreme

zemljišta 200.000,00

- za MO Pasjak 100.000,00

- za MO Šapjane 90.000,00

- za materij. trošk. i opremu

jed. uprav. odjela 146.600,00

- za komunalni sustav 7.399.539,28

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/1

Ur. broj: 2156-04-07-23

Matulji, 24. svibnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=504&mjesto=51211&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr