SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
GRAD CRES
30

14.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u vezi sa člankom 20. stavkom 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04), te članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici dana 9. svibnja 2007. donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Proračunskog fonda za financiranje
izgradnje objekata komunalne infrastrukture
na području Grada Cresa

Članak 1.

Proračunski fond osniva se radi financiranja izgradnje komunalne infrastrukture u skladu s »Programom zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području - Projekta Jadran Podprojekt Cres«.

Grad Cres

Članak 2.

Proračunski fond osniva se za razdoblje od stupanja na snagu ove Odluke do završetka realizacije Programa iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Upravitelj proračunskog fonda je Poglavarstvo Grada Cresa.

Članak 4.

Izvori financiranja proračunskog fonda su:

1. namjenski prihodi od »naknade za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Cres« u skladu s Odlukom o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode (»Službene novine« broj 12/07).

Članak 5.

Za prikupljanje namjenskih sredstava proračunskog fonda otvorit će se poseban račun u okviru računa proračuna Grada Cresa.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 410-01/07-01/70

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-3

Cres, 9. svibnja 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Nivio Toich, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr