SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
GRAD BAKAR
30

15.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 14. sjednici održanoj 7. svibnja 2007. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 48/06) u poglavlju II. - GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, u članku 2. stavak 1. točke 1. i 5., mijenjaju se i glase:

»1. Riva Bakar - nastavak sanacije rive

Vrijednost: 1.750.000,00 kn

5. Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza - provedba javnog natječaja za arhitektonsko uređenje obalnog dijela Bakra

Vrijednost: 600.000,00 kuna«

Točka 6. ( Otkup terena iza marketa na Krasici - Vrijednost: 300.000,00) se briše

Iza točke 8. dodaje se nova točka 9. koja glasi:

»9. Uređenje površine ispred škole na Krasici

Vrijednost: 400.000,00 kuna«.

Sveukupni zbroj u iznosu od »2.750.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 4.100.000,00 kn«

Članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 4.100.000,00 kuna osigurati će se iz sredstva komunalnog doprinosa u iznosu od 2.100.000,00 kuna, te iz sredstava naknade za koncesije u iznosu od 2.000.000,00 kuna.«

Članak 2.

U poglavlju III. - NERAZVRSTANE CESTE, u članku 3. stavak 1. točke 3., i 13. mijenjaju se i glase:

»3. Kukuljanovo - financiranje izgradnje nogostupa s izmještanjem zida kod crkve

Vrijednost: 500.000,00 kuna

13. Sufinanciranje izgradnje ceste od Križišća do Melnica

Vrijednost: 500.000,00 kuna«

Iza točke 14. dodaje se nova točka 15. koja glasi:

»15. Izgradnja ogradnih kamenih zidova uz ceste:

Vrijednost: 200.000,00 kuna«

Sveukupni zbroj u iznosu od »5.410.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 4.610.000,00 kn«

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva u iznosu od 4.610.000,00 kn osigurati će se u iznosu od 2.710.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 1.900.000,00 iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra«

Članak 3.

U poglavlju IV. - JAVNA RASVJETA, u članku 4. točke 1. 2. 3. 4. mijenjaju se i glase:

»1. Izgradnja javne rasvjete Plase od raskršća od željezničke stanice i prema Maloj Plasi (prijenos 2006.)

Vrijednost: 300.000,00 kn

2. Izgradnja javne rasvjete u Industrijskoj zoni R-27, izrada projektne dokumentacije, izvođenje radova

Vrijednost: 800.000,00 kn

3. Izgradnja javne rasvjete u vikend naselju Lepenice (prijenos 2006.)

Vrijednost: 50.000,00 kn

4. Proširenje rasvjete prema pojedinačnim zahtjevima

Vrijednost: 300.000,00 kn«

Sveukupni zbroj u iznosu od »1.600.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 1.450.000,00 kn«

U članku 4. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 1.450.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra«.

Članak 4.

U poglavlju V. - OPSKRBA PITKOM VODOM u članku 5. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1. Izgradnja vodovoda Plase - Melnice

- Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije

Vrijednost: 200.000,00 kn - prijenos 2006.

- Sufinanciranje izgradnje

Vrijednost 2.000.000,00 kn

2. Sufinanciranje programa Voda 3

- Izgradnja ogranka Jelovka - Krasica

Vrijednost: 30.000,00 kn

- Izgradnja vodovoda za Dolčinu - Praputnjak

Vrijednost: 70.000,00 kn

- Izgradnja ogranka (rekonstrukcija) vodovoda Krasica, kbr.113-113D - Hroljevo 119-119D

Vrijednost: 200.000,00

- Izgradnja ogranka Donje Selo - Škrljevo

Vrijednost: 150.000,00 kn«

Sveukupni zbroj u iznosu od »3.650.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 2.650.000,00 kn«

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 2.650.000,00 kn iz sredstava proračuna Grada Bakra.«

Članak 5.

U poglavlju VI. - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE, u članku 6. stavak 1. točka 2. i 3. se briše.

U članku 6. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. Rješavanje oborinske odvodnje po pojedinačnim zahtjevima:

- Škrljevo Pešut

Vrijednost: 240.000,00 kn

- Kukuljanovo - cesta D-40

Vrijednost: 120.000,00 kn«

Sveukupni zbroj u iznosu od »1.330.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 660.000,00 kn«

U članku 6. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 660.000,00 kn osigurati će se iz sredstva Proračuna Grada Bakra.«

Članak 6.

U poglavlju VII. - IZGRADNJA GROBLJA, u članku 7. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi:

»1. Sanacija potporno-ogradnog zida (uz cestu) na groblju Krasica

Vrijednost: 300.000,00 kuna«

Sveukupni zbroj u iznosu od »1.350.000,00 kn« mijenja se i iznosi:

»SVEUKUPNO: 1.450.000,00 kn«

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Potrebna financijska sredstva osigurati će se u iznosu od 1.450.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.«

Članak 7.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 14.920.000,00 kuna.«

Članak 8.

Ove Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/04

Ur. broj: 2170-02-01-07-15

Bakar, 7. svibnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr