SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

64.

Na temelju članka 133. stavak 1. Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 150/05 i 16/07) i članka 28. točka 10. podstavak 5 Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije, na sjednici održanoj 17. svibnja 2007. godine donijela je

ODLUKU
o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Rijeci

Članak 1.

Za suce porotnike Općinskog suda u Rijeci imenuju se:

1. Biserka Vučković, Kostrena, Kostrenskih boraca 19

2. Agneza Grgurina, Kastav, Kastav, Trinajstići 67

3. Čedomir Maksimović, Kraljevica, Križišće 1

4. Ivan Mihičić, Kraljevica, Križišće 26

5. Manon Giron, Rijeka, Riva Boduli 5

6. Sladić Keserović, Rijeka, Kumičićeva 11

7. Anton Peranić, Rijeka, R. Petrovića 54

8. Dušan Petrinović, Rijeka, D. Šćitara 15

9. Miroslav Tatić, Rijeka, Gimnazijske stube 1

10. Mirjana Čabrijan, Rijeka, Švalbina 7

11. Ivica Peranić, Rijeka, D. Gervaisa 43

12. Branko Čargonja, Čavle, Podrvanj 91/1

13. Marija Sopi, Čavle, Cernik 81

14. Josip Stipić, Jelenje, Podhum 347

15. Damir Maršanić, Jelenje, Lukeži 11

16. Katarina Gojević, Kostrena, Glavani 19

17. Luka Matanić, Viškovo, Gornji Sroki 123/A

18. Davorka Bačić, Viškovo, Marinići, Bezjaki 16

19. Ivan Dubrović, Bakar, Frankopanska 378

20. Boris Šubat, Bakar, Hreljin 192

21. Ivica Tomić, Bakar, Kukuljanovo 188

22. Vlatko Mandekić, Kastav, Rubeši 135

23. Vlado Vilfan, Kastav, Štivar 7

24. Antonija Januzović, Kraljevica, Frankopanska 12

25. Zdenka Bahnik, Rijeka, Ivana Matrljana 16

26. Livio Benčan, Rijeka, Drenovski put 123

27. Rudolf Kralj, Rijeka, Ratka Petrovića 54

28. Davorka Krpeta, Rijeka, Sv. Kuzam 17

29. Ivan Lupis, Rijeka, Tizianova 5

30. Mladenka Krpan, Rijeka, Kvarnerska 2a

31. Igor Medica, Rijeka, Škarpa 3

32. Zdenka Roguljić, Rijeka, Stjepana Vidulića 10

33. Branko Stošić, Rijeka, Kršinićeva 10

34. Marin Šanko, Rijeka, B. Starca Jurićeva 57

35. Darko Vilenica, Rijeka, Save Jugo Bujkove 17

36. Marijan Vilić, Rijeka, Hosti 110a

37. Marin Zubović, Rijeka, Borik 6

38. Branka Potočnjak, Rijeka, V. Novaka 14

Članak 2.

Suci porotnici imenuju se na četiri godine i po isteku roka mogu biti ponovno imenovani.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/40

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 17. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr