SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

62.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 28. točka 10. podstavak 4. Statuta Primorsko goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko goranske županije na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2007. godine, donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Županijskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

Za članove Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1 ANITA BELETIĆ ILIĆ, dipl. oec, Stručni suradnik za poduzetništvo i obrt-Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, predsjednica;

2 BILJANA STIPETIĆ-KALINIĆ, dipl. ing. građevinarstva, Savjetnik za komunalne poslove-Županijski zavod za održivi razvoj i prostorno planiranje, zamjenica predsjednice;

3 MARIJA ŠUŠNJAR, dipl. oec., Samostalni stručni suradnik za proračun-Upravni odjel za proračun i financije, članica;

4 GORDANA PETRINIĆ, dipl.oec., Pomoćnik predstojnika Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, članica;

5 NADA MILOŠEVIĆ,dipl.iur., Savjetnik župana za pravne poslove-Ured Županije, članica;

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva utvrđeni su točkom 2. članka 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 4.

Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj19/02).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/38

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 17. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr