SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

52.

Na temelju članka 128. stavka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine, broj 96/03) i članka 28. točka 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/ 01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici od 17. svibnja 2007. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Primorsko-goranske županije za 2006. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu sadrži:

-ostvarene prihode poslovanja
tekuće godine 286.921.317,71 kn

-izvršene rashode poslovanja 222.183.158,78 kn

-ostvarene prihode od prodaje
nefinancijske imovine 70.000,00 kn

-izvršene rashode za nabavu
nefinancijske imovine 57.926.085,75 kn

-ostvarene primitke od financijske
imovine 3.395.043,87 kn

-izvršene izdatke za financijsku imovinu 7.225.199,73 kn

-višak prihoda iz prethodne godine 5.006.318,22 kn.

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine, te manjak primitaka od financijske imovine.

Članak 3.

Višak prihoda poslovanja u iznosu 8.058.235,54 kn prenosi se u Proračun Primorsko-goranske županije za 2007. godinu.

Članak 4.

Neutrošena sredstva iz članka 3. rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu.

Članak 5.

Izvršenje bilančnog dijela Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu sastavni je dio Godišnjeg obračuna Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu.

Članak 6.

Ovaj Godišnji obračun Proračuna Primorsko-goranske županije za 2006. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/33

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 17. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji obračun Proračuna Primorsko-gor  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr