SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 20. Petak, 18. svibnja 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

49.

Na temelju članka 31. stavak 2., a u svezi s člankom 31. stavak 1. točka 5. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 11. stavak 1. Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na dijelu uvale Lučica sjeverno od rta Sv. Marak-otok Krk (»Službene novine« broj 30/05) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 65. sjednici održanoj 10. svibnja 2007. godine, donijelo

ODLUKU
o prestanku koncesije zbog sporazumnog
raskida ugovora o koncesiji

Članak 1.

Primorsko-goranska županija, kao Davatelj koncesije, prihvaća prijedlog tvrtke »Morski mjehurić« d.o.o. iz Malinske, Brzac 9/d, kao Ovlaštenika koncesije za sporazumni raskid Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (Klasa: 342-01/04-90/588; Ur. broj: 2170/1-09/3-05-16 od 1. prosinca 2005.) koji je sklopljen temeljem Odluke o davanju koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na dijelu uvale Lučica sjeverno od rta Sv. Marak- otok Krk (»Službene novine« broj 30/05).

Članak 2.

Davatelj koncesije i Ovlaštenik koncesije zaključit će u roku od 8 dana od stupanja na snagu ove Odluke sporazum o raskidu ugovora iz članka 1. ove Odluke.

Koncesija prestaje danom potpisivanja sporazuma.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/13

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-11

Rijeka, 10. svibnja 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijsko poglavarstvo

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=503&mjesto=00001&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr