SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 16. Petak, 20. travnja 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

11.

Temeljem članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 110/ 04 i 178/04) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko Vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 30. ožujka 2007. godine donosi

IZVIJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne
infrastrukture Grada Vrbovskog u 2006. godini

I.

PRIHODI

PLAN

IZVRŠENJE

1. prihod od komunalnog doprinosa

2.100.000,00

1.720.580,96

2. prihod od sredstava Proračuna Grada

1.239.470,00

1.534.668,14

3. prihod od šumskog doprinosa

800.000,00

738.172,12

PROGRAM GRAĐENJA

4.139.470,00

3.993.421,22

II.

R.br.

PROGRAM

PLAN

IZVRŠENJE

a)

Javne površine

393.000,00

356.642,10

1.

uređenje zida uz pješačku stazu ispred crkve Sv. Ivana Nepomuka

75.000,00

74.728,66

2.

rekonstrukcija zida uz pješački prolaz ispred šumarije i dječjeg igrališta u Ul. Ivana Gorana Kovačića

56.000,00

55.846,72

3.

uređenje stepeništa ispred »Sljemena« i Erste banke

25.000,00

23.241,00

4.

označavanje parkirnih mjesta, Moravice - centar, Ul. Željeznička, Vrbovsko, ispred grobalja

23.000,00

22.316,24

5.

postava dječjeg igrališta Ul. F. Račkog

24.000,00

24.009,60

6.

postava autobusnih stajališta Stubica, Moravice

40.000,00

33.159,60

7.

građenje nogostupa benz. stanica - Dobra, u Vrbovskom

115.000,00

93.300,00

8.

postava klupa za sjedenje

10.000,00

8.979,20

9.

postava koševa za otpatke

15.000,00

14.271,07

10.

nabava i sadnja ukrasnog raslinja na javnim površinama

10.000,00

6.789,91

11.

postava prom. znakova

15.000,00

14.176,40

b)

Nerazvrstane ceste

2.481.120,00

2.391.821,70

1.

asfaltiranje MO Lukovdol - Groblje, Vatrog. dom, Gorenci, Babići Dom kulture

296.773,00

296.773,00

2.

asfaltiranje MO Severin na Kupi - Mali Klanac, Klanac, Kramarić - Sladin,

182.175,00

182.175,00

3.

asfaltiranje MO Plemenitaš - Blaževci, Plemenitaš, Zapeć,

119.625,00

119.625,00

4.

asfaltiranje MO Jadrč - Banić, Ograja, Štrbenci

172.414,00

172.414,00

5.

asfaltiranje MO Ljubošina - Tatalovići, Trnova Poljana, Palajsi

276.353,00

276.353,00

6.

asfaltiranje MO Vrbovsko - Niz, Pilanska, Skakavac, Sv. Rok Senjsko, Gladi

525.257,00

529.259,00

7.

asfaltiranje MO Gomirje - Kovačevići, Pukale, NK Gomirje

92.523,00

92.523,00

8.

asfaltiranje MO Moravice - Želj. stanica, Krivać, Topolovica, spoj Vučinić V., Dokmanovići, Školska

816.000,00

816.000,00

c)

Groblja

96.500,00

76. 039,42

1.

izgradnja ukopnih polja groblja Gomirje

30.000,00

19.093,70

2.

izgradnja staza groblja Dokmanovići, zida I. Petrovića

42.500,00

43.311,29

3.

izgradnja ograde groblja Ljubošina

24.000,00

13.634,43

d)

Javna rasvjeta

209.000,00

209.068,00

1.

javna rasvjeta za Ul.Viktora Bubnja

54.000,00

53.970,00

2.

javna rasvjeta za Novo groblje Lukovdol

50.000,00

50.988,20

3.

proširenje javne rasvjete sukladno uvjetima HEP-a po MO

105.000,00

104.110,50

e)

Opskrba pitkom vodom

582.000,00

582.000,00

1.

rekonstrukcija vodospreme Sv. Ilija

0,00

0,00

2.

izrada hidroforske stanice Jablan i proširenje mreže d = 800 m'

82.000,00

82.000,00

3.

rekonstrukcija cjevovoda Nadvučnik d = 450 m'

0,00

0,00

4.

izgradnja hidroforske stanice Komlenići

0,00

0,00

5.

rekonstrukcija vodospreme Dokmanovići

0,00

0,00

6.

rekonstrukcija vodospreme Borik

0,00

0,00

7.

rekonstrukcija prekidne komore sekcijski ventil

0,00

0,00

8.

izgradnja vodovoda Gladi Radoševići

83.000,00

83.000,00

9.

rekonstr. vodovoda Hambarište, Petrovići, Đurići (učešće)

279.000,00

279.000,00

10.

hidroforska stanica Klanac - Plešivica

18.000,00

18.000,00

11.

projek. dok. za izradu uređaja za kondicioniranje vode

120.000,00

120.000,00

f)

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

100.000,00

100.000,00

1.

projektna dokumentacija gradske kanalizacije

100.000,00

100.000,00

2

nastavak izgradnje grad. kanalizacije

0,00

0,00

g)

Odlaganje komunalnog otpada

277.850,00

277.850,00

1.

sanacija deponije Cetin

0,00

0,00

2.

postava novih kontejnera 1100 i 750 l

0,00

0,00

3.

postava kontejnera za stakleni otpad

0,00

0,00

4.

sufinanciranje nabava kontejnera 7m3 i kanti za smeće od 120 l

277.850,00

277.850,00

Program Građenja komunalne infrastrukture Grada Vrbovskog za 2006. godinu ostvaren je 96%-im izvršenjem o odnosu na planirano.

Klasa: 363-02/07-01-8

Ur. broj: 2193-01-02/ 07-1

Vrbovsko, 30. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr