SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

2.

Na temelju članka 8. stavka 2., 3., 5. i 6., članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 1. i 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 7/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 19. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se mogućnost produženja propisanog radnog vremena za pojedine ugostiteljske objekte, utvrđuju se mjerila za određivanje ranijeg završetka radnog vremena, propisuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, kao i određivanje lokacija i vanjskog izgleda kioska, kontejnera i sličnih ugostiteljskih objekata.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi do 02,00 sata.

Članak 3.

Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj može po službenoj dužnosti za pojedine ugostiteljske objekte iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću, rješenjem najduže za dva sata odrediti raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena, sukladno sljedećim mjerilima:

1. da je nadležni gospodarski inspektor donio izvršno pisano rješenje o zabrani rada ugostitelju kojim je utvrđeno nepridržavanje radnog vremena ugostiteljskom objektu,

2. da je na temelju prijave nadležne policijske postaje Prekršajni sud donio presudu o remećenju javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu ili njegovoj neposrednoj blizini, koje je postalo pravomoćno, ili

3. da je nadležni sanitarni inspektor, temeljem mjerenja ovlaštene osobe, utvrdio prekoračenje najviše dopuštene razine buke.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi od 08,00 do 24,00 sata.

Članak 5.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu biti smješteni na lokacijama određenim dokumentima prostornog uređenja.

Članak 6.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama mogu biti smješteni na prostorima određenim Planom lokacija koje u skladu s dokumentima prostornog uređenja donosi Općinsko vijeće, pod uvjetom da nisu na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Vanjski izgled ugostiteljskih objekata iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se općim aktom kojim se propisuju uvjeti za postavljanje privremenih objekata i komunalne opreme, vodeći računa o lokalnim ambijentalnim obilježjima.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/96).

Članak 8.

Postupci koji su pokrenuti po odredbama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 4/96) dovršit će se po odredbama ove Odluke.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 19. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Nikola Dapčić v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr