SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA KLANA
30

3.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 21. ožujka 2007. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2006. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 17. veljače 2006. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 25. svibnja 2006. godine i 27. prosinca 2006. godine.

Članak 2.


Sredstva potrebna za realizaciju ovog Programa su sljedeća: PLAN 2006. IZVRŠENJE 2006.

- komunalni doprinos 60.000,00 kuna 57.558,70 kuna

- Proračun Općine Klana 1.752.046,04 kuna 1.202.989,51 kuna

- naknada za koncesiju 6.000,00 kuna 5.463,09 kuna

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ovog Programa utrošena su na sljedeći način:

1. Javne površine PLAN 2006. IZVRŠENJE 2006.

a) uređenje dječjeg igrališta u Klani 210.364,96 kuna 210.364,96 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 210.364,96 kuna 210.364,96 kuna

Za izgradnju i uređenje dječjeg igrališta u Klani (Pristava) utrošeno je 195.235,74 kuna, dok je za opremanje istog dječjim igralima utrošeno 15.129,22 kuna.

b) uređenje tribina na igralištu na Liscu 43.000,00 kuna 41.920,42 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 43.000,00 kuna 41.920,42 kuna

U uređenje igrališta na Liscu u 2006. godini utrošeno je ukupno 41.920,42 kuna. Na iscrtavanje igrališta utrošeno je 4.684,80 kuna, hortikulturno uređenje okoliša igrališta 13.664,00 kune te na uređenje tribina 23.571,62 kunu.

c) nabava javne dekorativne rasvjete 5.000,00 kuna 3.640,48 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 5.000,00 kuna 3.640,48 kuna

Tijekom 2006. godine nabavljena je dekorativna rasvjeta u iznosu od 3.640,48 kuna.

d) nabava nadstrešnice vanjske pozornice 119.474,60 kuna 119.474,60 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 119.474,60 kuna 119.474,60 kuna

U 2006. godini nabavljena nadstrešnica za pozornicu površine 40 m2 te dodatna četiri elementa pozornice, površine 8 m2.

e) otkup zemljišta za uređenje javnih površina 7.008,00 kuna 7.008,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 7.008,00 kuna 7.008,00 kuna

Utrošena sredstva odnose se na otkup privatnog zemljišta uz javnu površinu u Studeni.

f) geodetsko-katastarske usluge 6.868,60 kuna 6.868,60 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 6.868,60 kuna 6.868,60 kuna

Tijekom 2006. godine za geodetske snimke javnih površina u Škalnici i Klani te izradu elaborata utrošeno je 6.868,60 kuna

g) uređenje parka Krug u Studeni 69.369,20 kuna 69.369,20 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 69.369,20 kuna 69.369,20 kuna

Za građevinsko uređenje parka Krug u Studeni utrošeno je 60.878,00 kuna, dok je za hortikulturno uređenje utrošeno 8.491,20 kuna.

h) podzid u Podstrmcu 71.328,96 kuna 71.328,96 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 8.592,00 kuna 7.957,26 kuna

- Proračun Općine Klana 62.736,96 kuna 63.371,70 kuna

Za uređenje podzida u Podstrmcu, kod kućnog broja 42, utrošeno je 71.328,96 kuna.

i) parcelacija građevinskog zemljišta u Kalužici 156.770,00 kuna 156.770,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 156.770,00 kuna 156.770,00 kuna

Za parcelaciju i izradu parcelacijskog elaborata novog dijela naselja Kalužica u 2006. godini utrošeno je 100.040,00 kuna, a za izradu projekta ceste 56.730,00 kuna.

j) usluge nadzora 24.400,00 kuna 24.400,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 24.400,00 kuna 24.400,00 kuna

Za nadzor izvođenja građevinskih radova na javnim površinama, u 2006. godini utrošeno je 24.400,00 kuna (park Krug u Studeni, most Laze i dječje igralište u Klani)

2. Nerazvrstane ceste

a) uređenje mosta Laze 88.754,04 kuna 88.754,04 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 9.600,00 kuna 18.000,00 kuna

- Proračun Općine Klana 79.154,04 kuna 70.754,04 kuna

Tijekom 2006. godine, uređen je i proširen most na cesti za naselje Laze u iznosu od 88.754,04 kuna.

b) izgradnja nogostupa kroz naselje Klana 170.000,00 kuna 170.000,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 10.000,00 kuna 19.988,74 kuna

- Proračun Općine Klana 160.000,00 kuna 150.011,26 kuna

Tijekom 2006., iznosom od 170.000,00 kuna, sufinancirana je izgradnja nogostupa i asfaltiranje ceste kroz naselje Klana (dionica Žeja-Roškini).

c) uređenje puta u Kalužici 237.839,00 kuna 0,00 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 20.000,00 kuna 0,00 kuna

- Proračun Općine Klana 217.839,00 kuna 0,00 kuna

Planirano uređenje puta kroz novi dio naselja Kalužica, nije realizirano do kraja 2006. godine.

d) usluge nadzora 12.200,00 kuna 12.200,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 12.200,00 kuna 12.200,00 kuna

Tijekom 2006. godine za usluge nadzora nad građevinskim radovima, a vezano uz nerazvrstane ceste (uređenje nogostupa), utrošeno je 12.200,00 kuna.

3. Groblje

a) uređenje groblja u Brezi 26.236,02 kuna 26.236,02 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 26.236,02 kuna 26.236,02 kuna

U 2006. godini, za uređenje groblja u Brezi (vodovodni priključak+hidrant, stepenice, ulaz u groblje, mrtvačnica), utrošeno je 26.236,02 kuna.

b) uređenje zidova na mjesnom groblju u Klani 52.236,01 kuna 52.236,01 kuna

izvori financiranja:

- komunalni doprinos 4.800,00 kuna 4.604,70 kuna

- Proračun Općine Klana 41.436,01 kuna 42.168,22 kuna

- naknada za koncesiju 6.000,00 kuna 5.463,09 kuna

U 2006. godini uređeni su zidovi na mjesnom Klana (ulaz, Studena) na što je utrošeno 52.236,01 kuna

4. Opskrba pitkom vodom

a) sufinanciranje izgradnje vodovodne mreže u novom dijelu naselja Kalužica 311.756,64 kuna 0,00 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 311.756,64 kuna 0,00 kuna

Iznos predviđen za sufinanciranje izgradnje vodovoda u novom dijelu naselja Kalužica u 2006. godini nije isplaćen zbog kašnjenja potpore Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, iako su radovi započeli krajem godine.

5. Tržnice na malo

a) Uređenje objekata i platoa sajamskog prostora 205.440,01 kuna 205.440,01 kuna

izvori financiranja:

- Proračun Općine Klana 205.440,01 kuna 205.440,01 kuna

Tijekom 2006. godine uređeni su plato i poslovni prostor (kantina, prostor za veterinara, sanitarni čvor) na ulazu u vojarnu Klana gdje će se u budućnosti održavati sajam.


Članak 4.

Ovaj Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/03

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 21. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr