SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA KLANA
30

2.

Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2006. godine donijelo je

IZVJEŠĆE
o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi
Općine Klana za 2006. godinu

Članak 1.

Program javnih potreba u kulturi Općini Klana za 2006. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Klana održanoj 25. svibnja 2006. godine, s izmjenama i dopunama usvojenim 27. prosinca 2006. godine.

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi na području Općine Klana sastoji se od:

1. potpora kulturnim društvima

2. ulaganja i financiranja djelovanja objekata i ustanova u kulturi

3. organizacije kulturnih manifestacija

4. ostalih programa


PLAN 2006. IZVRŠENJE 2006.


1. Potpore kulturnim društvima

- tekuće donacije MPZ Matko Laginja 25.000,00 kuna 25.000,00 kuna

- tekuće donacije PZ Sv. Jerolim 7.000,00 kuna 7.000,00 kuna

- tekuće donacije Društvu za povjesnicu 50.000,00 kuna 50.000,00 kuna

- tekuće donacije udrugama maškara 18.014,58 kuna 18.014,58 kuna

- kapitalna donacija Društvu za povjesnicu - arheološki radovi 70.000,00 kuna 70.000,00 kuna

- tekuće donacije Udruzi mladih Studena 20.000,00 kuna 2.031,18 kuna

- Tekuće donacije Udruzi građana Škaljani 22.000,00 kuna 22.000,00 kuna

2. Ulaganja i financiranje djelovanja objekata i ustanova u kulturi

- energija za kino i društvene domova 25.500,00 kuna 13.971,61 kuna

- izdaci za tekuće i investicijsko održavanje kina i društvenih domova 25.000,00 kuna 21.134,98 kuna

- uređenje društvenih prostorija u Studeni 98.000,00 kuna 85.471,51 kuna

- multimedijalni centar - materijalni troškovi, nabava opreme i knjiga 453.847,65 kuna 429.145,37 kuna

- uređenje Etnografske zbirke 20.000,00 kuna 19.261,90 kuna

- uređenje crkve u Studeni 167.000,00 kuna 166.916,14 kuna

- uređenje sakralnih i drugih spomenika kulture 47.921,60 kuna 47.921,60 kuna

- nabava nadstrešnice vanjske pozornice 119.474,60 kuna 119.474,60 kuna

3. Organizacija kulturnih manifestacija

- organizacija izbora za najljepšu okućnicu i balkon 3.238,46 kuna 3.238,46 kuna

- obilježavanje mjesnih blagdana 18.435,15 kuna 18.435,15 kuna

- izdaci za priredbe i manifestacije 43.000,00 kuna 42.743,15 kuna

- obilježavanje Dana Općine 65.000,00 kuna 64.449,57 kuna

- znanstveni skup Dani Matka Laginje 5.000,00 kuna 5.000,00 kuna

4. Ostali programi

- arhiviranje materijala 2.600,00 kuna 2.591,82 kuna

- sufinanciranje izdavanja Vjesnika Državnog arhiva u Rijeci 1.000,00 kuna 1.000,00 kuna

- Internet portal Općine Klana 14.640,00 kuna 14.640,00 kuna

- Primorski Novi list 15.000,12 kuna 15.000,12 kuna

- Glasnik Općine Klana 48.500,00 kuna 42.391,19 kuna


Članak 3.

Ove Izvješće stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/05

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 21. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Slavko Gauš, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr