SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA KLANA
30

1.

Temeljem članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« PGŽ broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 21. ožujka 2007. godine usvojilo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Klana za 2006. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Klana za 2006. godinu sastoji se od:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

 

Članak 6.

Višak prihoda ostvaren u 2006. godini u iznosu od 100.273,53 kuna prenosi se u Proračun Općine Klana za 2007. godinu.

Članak 7.

Neutrošena sredstva iz članka 6. raspoređuju se na:


R. br. O p i s I z n o s


1. Izgradnja vodovodne mreže Kalužica 100.273,53


Ukupno 100.273,53


Članak 8.

Ovaj Godišnji obračun stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/02

Ur. broj: 2170-06-07-01-01

Klana, 21. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slavko Gauš, v. r.

 

Godišnji obračun proračuna Općine Klana   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr