SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

3.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 6. i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije 19/06), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/2006) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/2006), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izboru ponuditelja za obavljanju poslova
dezinsekcije i deratizacije na području Općine
Dobrinj u 2007. godini

1. Poslove dezinsekcije i deratizacije na području općine Dobrinj u 2007. godini obavljat će:

DEZINSEKCIJA d.o.o. iz Rijeke.

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će ugovor o koncesiji za obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije na području Općine Dobrinj u 2007. godini.

3. Ukupna cijena za obavljanje poslove dezinsekcije i deratizacije u 2007. godini iznosi: 35.990,00 kn (tridesetipettisućaidevetstodevedesetkuna).

4. Cijena za pruženu uslugu iskazana je u troškovniku u prilogu ove Odluke.

5. Odabrani ponuditelj se obvezuje vršiti uslugu u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Sukladno odredbama članka 7. i 8. Općinsko poglavarstvo je provelo postupak ograničenog prikupljanja ponuda za obavljanju poslova dezinsekcije i deratizacije na području općine Dobrinj u 2007. godini.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka odabira ponuditelja je utvrdilo da je potpuna i najpovoljnija ponuda ponuda Dezinsekcije d.o.o..

Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstava i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/06-29/13

Ur. broj: 2141-04-01-07-3

Dobrinj, 30. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=497&mjesto=51514&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr