SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
OPĆINA DOBRINJ
30

2.

Na temelju članka 11. i 12. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), članka 5. i članka 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 23/06), članka 33. i 85. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/2006) i članka 27. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Dobrinj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 11/2006), Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 13. sjednici održanoj 30. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o dodjeli koncesije za obavljanje pogrebnih poslova
na području Općine Dobrinj

1. Koncesija za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj dodjeljuje se:

- JOSIP CVELIĆ, vl. USLUGE CVELIĆ, Milovčići 17, Malinska - groblja Kras, Gabonjin i Rasopasno.

- MARIJA TURČIĆ, vl. KOMUNALAC, Pušća 1, Omišalj - Dobrinj, Polje i Sužan.

2. Općinsko poglavarstvo Općine Dobrinj sklopit će s ugovor o koncesiji za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj na vrijeme od 5 (pet) godina.

3. Visina naknade za koncesiju iznosi 200,00 kuna(dvijestokuna) po ukopu, a koncesionar je dužan izvršiti uplatu na žiroračun Općine Dobrinj.

4. Cijena za pruženu uslugu iskazana je u troškovniku u prilogu ove Odluke, a naplaćivat će se od korisnika gotovinskom uplatom ili uplatom na žiroračun koncesionara.

5. Koncesionar se obvezuje vršiti uslugu u skladu sa zakonskim propisima i ugovorom.

Obrazloženje

Općina Dobrinj je dana 27. prosinca 2006. godine u »Narodnm novinama« broj 141/06 objavila javni natječaj da dodjelu koncesije za obavljanje pogrebnih poslova na području općine Dobrinj.

Na natječaj su pravovremeno pristigle 2 (dvije) ponuda i to: Josipa Cvelić, vl. USLUGE CVELIĆ iz Milovčića i Marije Turčić, vl. KOMUNALAC iz Omišlja.

Pregledom dostavljenih ponuda Povjerenstvo za provođenje postupka odabira ponuditelja je utvrdilo da iste u potpunosti udovoljavaju uvjetima Javnog natječaja. Također, Povjerenstvo je predložilo da se, s obzirom na brojnost groblja u vlasništvu Općine Dobrinj, pogrebni poslovi obavljaju na način da svaki koncesionar poslove obavlja na tri groblja.

Sukladno članku 7. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Dobrinj Općinsko vijeće je prihvatilo prijedlog Povjerenstava i odlučilo na način prikazan u izreci ove Odluke.

Klasa: 021-05/07-29/13

Ur. broj: 2141-04-01-07-2

Dobrinj, 30. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik

Općinskog vijeća

Zoran Kirinčić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=497&mjesto=51514&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr