SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 14. Četvrtak, 5. travnja 2007.
GRAD BAKAR
30

11.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 13. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2007. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro nekretnina označena kao k.č.br. 7434/3 upisana u z.k.ul.br. P I k.o. Kukuljanovo površine 110 m2.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretnini označenoj kao k.č.br. 7434/3 upisane u z.k.ul.br. P I k.o. Kukuljanovo površine 110 m2 u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/03

Ur. broj: 2170/02-01-07-5

Bakar, 29. ožujka 2007.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr