SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
OPĆINA MATULJI
30

6.

Na osnovi članka 17. Poslovnika Općinskog poglavarstva Općine Matulji (»Narodne novine« broj 16/98), Poglavarstvo je na 54. sjednici održanoj dana 13. ožujka 2007. godine usvojilo sljedeću

ODLUKU
o uvjetima za ostvarivanje prava na materijalnu pomoć obitelji, majci ili skrbniku novorođenog djeteta

Članak 1.

U cilju poboljšanja natalitetne slike u Općini Matulji, te pomoći obitelji, majci ili skrbniku (u daljnjem tekstu: korisnici) za novorođeno dijete, Općina Matulji materijalno pomaže u opremanju svakog novorođenog djeteta.

Članak 2.

Materijalna pomoć, korisnicima novorođenog djeteta, osigurava se u Proračunu Općine Matulji, resoru socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, a visinu materijalne pomoći, za svaku kalendarsku godinu, utvrđuje član Poglavarstva zadužen za navedeni resor, sukladno Proračunom osiguranim sredstvima za ovu namjenu.

Članak 3.

Pravo na materijalnu pomoć iz članka 2. ove Odluke, ostvaruju korisnici, te novorođeno dijete ukoliko imaju prebivalište isključivo na području Općine Matulji.

Članak 4.

Korisnik za novorođeno dijete ostvaruje pravo na materijalnu pomoć ukoliko, najduže u roku od 2 mjeseca od dana rođenja djeteta, administrativnom tajniku JUO Općine Matulji dostavi sljedeće dokumente:

obitelj, majka:

1. izvadak iz matice rođenih (preslika), uz uvjet da jedan od roditelja ima prijavljeno prebivalište na području Općine Matulji,

2. uvjerenje o prijavi prebivališta za novorođeno dijete.

skrbnik:

1. rješenje nadležne institucije o skrbništvu nad novorođenim djetetom (ne starije od 2 mjeseca)

2. uvjerenje o prijavi prebivališta za skrbnika,

3. uvjerenje o prijavi prebivališta za novorođeno dijete.

Članak 5.

Ukoliko korisnik u trenutku rođenja djeteta nije imao prijavljeno prebivalište na području Općine Matulji, dužan je dostaviti dokaz da pravo na materijalnu pomoć nije ostvario na području jedinice lokalne samouprave na kojoj je imao prebivalište.

Članak 6.

Materijalnu pomoć, korisnik za novorođeno dijete ostvaruje putem štedne knjižice u banci, sa kojom Općina Matulji ima ugovorno-poslovni sporazum i navedena materijalna pomoć, po novorođenom djetetu, je jednokratna.

Članak 7.

Podnosilac dokumenata za materijalnu pomoć, će putem pošte biti obaviješten o realizaciji ovog prava, na kućnu adresu.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja na sjednici Općinskog poglavarstva Općine Matulji, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 551-01/07-01/24

Ur. broj: 2156-04-07-01

Matulji, 13. ožujka 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE MATULJI

Predsjednik

Općinskog poglavarstva

Bruno Frlan, dipl. oec., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=51211&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr