SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

7.

Na temelju članka 41. i članka 46. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 12. točka 3. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru zamjenika načelnika Općine Kostrena

Članak 1.

Za zamjenika načelnika Općine Kostrena bira se ZLATKO PEROVIĆ.

Članak 2.

Imenovani u članku 1. ove Odluke dužnost zamjenika načelnika Općine Kostrena počinje obnašati dana 16. ožujka 2007. godine, a dužnost će obnašati volonterski.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-11

Kostrena, 15. ožujka 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Marijan Blokar, oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr