SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

14.

Na temelju članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 07/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2007. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se da je za detaljni plan uređenja Šetalište Zagori-Ričina (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 21/00) ishođena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/07-04/7, Ur. broj: 531-06-07-2) od 18. siječnja 2007. godine o njegovoj usklađenosti sa Uredbom o uređenju i zaštiti obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-07-8

Novi Vinodolski, 12. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=51250&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr