SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
30

12.

Na temelju članka 19. i članka 86. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 18/03, 23/05 i 07/06) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski, na sjednici održanoj dana 12. ožujka 2007. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se da je za Detaljni plan uređenja Igrališta malih športova (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/00) ishođena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 350-02/06-04/060, ur. broj: 531-06-06-4 AMT) od 31. svibnja 2006. godine o njegovoj usklađenosti sa Uredbom o uređenju i zaštiti obalnog područja mora (»Narodne novine« broj 128/04).

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/07-01/3

Ur. broj: 2107/02-01-07-2

Novi Vinodolski, 12. ožujka 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milorad Komadina, dipl. iur., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=495&mjesto=51250&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr