SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD CRES
30

10.

Na temelju članka 20. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 i 82/04) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici 15. ožujka 2007. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o uvođenju namjenskog povećanja cijene vode

Članak 1.

Grad Cres uvodi namjensko povećanje cijene vode za financiranje projekta izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Cres, koji se realizira u okviru »Programa zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području - Projekta Jadran - Podprojekt Cres«.

Članak 2.

Za sve potrošače vode sa područja Grada Cresa koji su priključeni na vodoopskrbni sustav, uvodi se od 1. travnja 2007. godine, kao namjenski dio cijene vode, posebna tarifa u iznosu od 2,33 kn /m3 pod nazivom »naknada za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda naselja Cres«.

Članak 3.

Iznos namjenskog povećanja cijene vode iskazivat će se posebno u računu za isporučene komunalne usluge i ta će se sredstva doznačivati na poseban račun Proračuna Grada Cresa, koji će biti otvoren u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-1/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-15

Cres, 15. ožujka 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr