SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 12. Petak, 23. ožujka 2007.
GRAD CRES
30

8.

Na temelju članka 58. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/06) i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 15. ožujka 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

(1) Ovom se Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje radno vrijeme ugostiteljskih objekata, drugačiji raspored radnog vremena, mjerila za raniji završetak radnog vremena, te prostori na kojima mogu biti smješteni i vanjski izgled određenih ugostiteljskih objekata.

II. RADNO VRIJEME

Članak 2.

(1) Ugostiteljski objekti iz skupine »Hoteli« i kampovi iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« obavezno posluju u vremenu od 0,00 do 24,00 sata svaki dan.

(2) Radno vrijeme za ostale ugostiteljske objekte utvrđuje se kako slijedi:

1. Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« (restoran, gostionica, zdravljak, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistro, slastičarnice tip I, slastičarnice tip II, slastičarnice tip III, restoran brze prehrane, objekt brze prehrane tip I, objekt brze prehrane tip II) posluju od 6,00 do 2,00 sata.

2. Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (kavana, caffe bar, pivnica, buffet, krčma i konoba), posluju od 6,00 do 2,00 sata.

3. Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi«, koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenom prostorima (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar), u vremenu od 21,00 do 6,00 sati.

4. Ugostiteljski objekti iz skupine Objekti jednostavnih usluga«, u vremenu od 7,00 do 22,00 sata.

(3) Gradsko poglavarstvo može, iznimno od odredbe stavka 2. točke 4. ovog članka, na zahtjev vlasnika objekta iz skupine »Objekti jednostavnih usluga«, za vrijeme turističke sezone ili održavanja prigodnih manifestacija ili sajmova, odrediti drugačiji raspored radnog vremena.

Članak 3.

(1) Gradsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti, na prijedlog Upravnog odjela, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem odrediti najduže za dva sata raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog odredbama članka 2. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke, ako se u provedenom postupku utvrdi:

- da je podnesena prijava Državnog inspektorata zbog nepridržavanja radnog vremena propisanog ovom Odlukom,

- da je podnesena prijava nadležne Policijske postaje radi remećenja javnog reda i mira u objektu, odnosno njegovoj neposrednoj okolini,

- da su zaprimljene dvije pisane pritužbe grupe građana, na rad ugostiteljskog objekta, osobito u vezi buke ili prekoračenja radnog vremena,

- da je od strane nadležne inspekcije utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke za noć.

Članak 4.

(1) Gradsko poglavarstvo može na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. stavka 2. točke 1. i 2. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme od radnog vremena propisanog odredbama ove Odluke, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, organizacija svadbi, maturalnih zabava i ostalih prigodnih manifestacija) pod uvjetom da za ugostitelja koji posluje u navedenom objektu nije donesena mjera ranijeg završetka radnog vremena iz članka 3. ove Odluke ili nije pokrenut postupak za skraćenje radnog vremena.

(2) Zahtjev se podnosi najkasnije 8 dana prije održavanja predviđene manifestacije a ugostitelj je dužan priložiti rješenje sanitarne inspekcije da su u ugostiteljskom objektu provedene mjere za zaštitu od buke.

Članak 5.

(1) Ugostiteljski objekti mogu imati uređaje za reprodukciju slike i/ili zvuka u zatvorenom i otvorenom prostoru ugostiteljskih objekata sukladno posebnim propisima.

(2) Intenzitet glazbe u ugostiteljskom objektu i izvan ugostiteljskog objekta ograničava se na intenzitet dozvoljen posebnim propisima, zavisno o vrsti ugostiteljskog objekta i okruženju u kojem posluje.

(3) Ugostiteljski objekti sa plesnim terasama mogu na otvorenom prostoru koristiti glazbu najduže do 1,00 sat, a nakon toga su je dužni isključiti. U razdoblju od 0,00 do 1,00 sat glazba mora biti slabijeg intenziteta.

(4) Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« (noćni klub, noćni bar, disco klub i disco bar) mogu koristiti glazbu samo u zatvorenom prostoru u skladu sa radnim vremenom koje je utvrđeno člankom 2. stavkom 2. točkom 3. ove Odluke.

(5) Tijekom organiziranih manifestacija na otvorenom odnosno plesa u zatvorenom prostoru glazba se smije koristi najduže do 3.00 sata, a za doček Nove Godine, organizirana vjenčanja i slična događanja, najduže do 6.00 sati.

III. PROSTORI I VANJSKI IZGLED ODREĐENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA

Članak 6.

(1) Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, mogu biti smješteni isključivo na prostorima, pod uvjetima i u skladu s vanjskim obilježjima propisanim općim aktima kojima se propisuje davanje u zakup javnih površina i drugih nekretnina u vlasništvu Grada, za postavljanje privremenih objekata.

(2) Ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti postavljeni na udaljenosti manjoj od 100 metara od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, ugostiteljski objekti iz stavka 1. ovoga članka koji se postavljaju za svrhu pružanja ugostiteljskih usluga prilikom organiziranih manifestacija, sajmova ili priredbi, mogu biti smješteni i bez ograničenja udaljenosti od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/96 i 14/98).

Članak 8.

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-4

Cres, 15. ožujka 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr